۲۰ Collocation فوق العاده برای کسب رایتینگ ۸ در آیلتس

۲۰ Collocation فوق العاده برای کسب رایتینگ ۸ در آیلتسReviewed by علیرضا فرشادفر on Jan 7Rating: 5.020 Collocation فوق العاده برای کسب رایتینگ 8 در آیلتسکسب رایتینگ 8 امری محال و غیر ممکن نیست. در این مقاله 20 collocation فوق العاده را برای کسب نمره 8 در آزمون رایتینگ آیلتس را به شما آیلتس دوستان تقدیم می کنیم. سرزمین دانش همراه شما تا کسب نمره آیلتس 8 و بیشتر.
alireza farshadfar - ۲۰ Collocation فوق العاده برای کسب رایتینگ ۸ در آیلتس
علیرضا فرشادفرنویسنده مقاله

امروزه بسیاری از آیلتس آموزان تمام سعی خود را می کنند تا در آزمون آیلتس نمرات بالا را کسب نمایند. برای کسب رایتینگ 8 و اسپیکینگ 8 و بالاتر یکسر متدها و ابزارهایی لازم است. از جمله آنها Collocation ها هستند که بسیار زیاد نقش کلیدی در موفقیت در آزمون آیلتس دارند اما متاسفانه مورد غفلت واقع شده اند. در این مقاله 20 Collocation را خدمت شما معرفی می کنم باشد که کمی بیشتر به این مقوله تفکر شود.امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما قرار گیرد.

۲۰ Collocation فوق العاده برای کسب رایتینگ ۸ در آیلتس

برای موفقیت در آزمون آیلتس و کسب رایتینگ 8 ابزار های زیادی لازم است. یکی از این ابزارها که در این مقاله قصد داریم بیشتر راجع به آن صحبت کنیم Collocation ها هستند این مقاله برای موفقیت شما در آزمون رایتینگ آیلتس توسط تیم تولید محتوای سرزمین دانش تهیه شده است .در ادامه توضیحاتی مختصر راجع به مقوله Collocation خواهیم داد و به دنبال آن 20 عدد از Collocation هایی که برای کسب رایتینگ 8 مورد نیاز هستند را خدمت شما معرفی می کنیم.

منظور از Collocation چیست؟

Collocation ها دویا چند کلمه هستند که در زبان انگلیسی با هم مورد استفاده قرار می گیرند. برای اینکه بتوانیم مانند افراد انگلیسی زبان صحبت کنیم و بنویسیم و طبیعی صحبت کنیم باید Collocation ها را بشناسیم. کالوکیشن ها در اصل تسریع کننده ایجاد ارتباط در زبان انگلیسی هستند. کالوکیشن ها موجب می شوند سریع بخوانیم ،طبیعی تر صحبت کنیم و مانند یک فرد انگلیسی زبان بنویسیم. برای روشن تر شدن موضوع کالوکیشن مثالی خدمت شما تقدیم می کنم.

20 collocation برای کسب رایتینگ 8

در ادامه 20 collocation مورد نیاز برای کسب رایتینگ 8 و بالاتر را خدمت شما معرفی می کنم.

دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند  نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب |کاملترین بانک سوالات اسپیکینگ سال ۲۰۱۷

معرفی 20 Collocation برای تقویت رایتینگ آیلتس 

1

: To play /have a/an important/key/vital/crucial role in doing something

داشتن نقش مهمی در انجام کاری

به مثالی از این Collocation توجه فرمایید.

Technology plays a crucial role in childeren Education

تکنولوژی نقش به سزایی  در آموزش و تحصیلات کودکان بازی می کند.

2

/  To make significant/substantial/valuable/great/outstanding Contribution to sth

داشتن سهم به سزایی در 

به مثالی از این Collocation برای کسب رایتینگ 8 توجه فرمایید.

The medical advances have made outstanding contributions to the public's health care

پیشرفت های پزشکی نقش به سزایی در بهداشت عمومی جامعه دارد.

3

To solve the problem

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

If you created the problem you should solve it

اگر شما مشکل را به وجود آوردید. خودتان هم مجبور هستید تا آن را حل کنید.

4

To be key factors influencing something

نقش کلیدی تاثیرگذار بودن در چیزی

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

 .The number of the vehicles used is the key factor influencing air pollution

تعداد اتومبیل هایی که استفاده می شوند نقش کلیدی در آلودگی هوا دارند.

5

To reap the benefits of sth-gain benefit from something /make the most of something

از چیزی منفعت بردن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

The Asian customers reap the benefit  of  globalization

مشتریان آسیایی از پدیده جهانی سازی منفعت می برند.

6

To be a contributing factor

از دلایل اصلی چیزی بودن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

The vaccination program has been a contributing factor in the improvement of health standards

برنامه واکسیناسیون از دلایل اصلی رشد استاندارهای بهداشتی می باشد.

7

To contribute to something

منجر شدن به

اکنون به این مثال برای کمک به کسب رایتینگ 8 آیلتس توجه نمایید.

.Alcohol contributes to 100.000 death per year in the US

دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند  برای آیلتس چی بخونم؟

الکل منجر به مرگ 100.000 نفر در سال در ایالات متحده می شود.

8

To gain/derive benefit from sth

از چیزی نفع بردن

به مثال زیر توجه نمایید.

  • Many students derived enormous benefit from the course

بسیاری از دانش آموزان از دوره های آموزشی نفع بسیار بزرگی بردند.

9

To have a right to do something/To be entitled to do sth

حق انجام کاری را داشتن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

Everyone should have the right to have freedom of expression

همه افراد باید حق آزادی بیان عقاید را داشته باشند. 

Full-time employees are entitled to receive health insurance

کارمندان تمام وقت باید از حق بیمه سلامت برخوردار باشند.

10

To benefit greatly/Enormously/Considerably/From sth

به شکل ویژه از موهبت چیزی بهره مند شدن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

.Many thousands have benefited considerably from new treatment

هزاران نفر از این برخورد جدید نفع می برند.

11

To have/enjoy/achieve a huge/great success in doing sth

موفقیت بزرگی را در چیزی به دست آوردن

اکنون به این مثال که برای کسب رایتینگ 8 مفید است توجه فرمایید.

We want all our friends in Sarzaminedanesh.com to achieve a huge success in IELTS

ما می خواهیم همه دوستانمان در سرزمین دانش در آزمون آیلتس، موفقیت به دست آورند.

12

To launch a full-scale investigation into sth

انجام یک تحقیق همه جانبه در چیزی

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

 The authorities are planing to launch a full-scale investigation into the crash

مسئولین یک تحقیق همه جانبه را در مورد تصادف صورت گرفته برنامه ریزی می کنند.

13

To meet the need of/demand

تامین نیاز کسی

به مثال زیر برای کسب رایتینگ 8 توجه فرمایید.

The charity exists to meet the needs of the elderly people

یعنی این موسسه خیریه برای تامین نیاز افراد مسن ایجاد شده است.

14

To fulfil a role/duty/function/an aim/a goal/an objective/dream/ambition/hope

نقش،هدف،رویا و مسئولیتی را با موفقیت انجام دادن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

Visiting a  park has fulfilled my boyhood dream

دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند  چگونه یک میلیارد لغت برای آیلتس حفظ کنیم؟

رفتن به پارک رویای پسرانه من را به انجام رساند.

15

To fulfil a requirement/condition/obligation

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

US was accused of failing to fulfill its obligation under the Nato  treaty

آمریکا به دلیل عدم انجام تعهداتش در ناتو مجرم شناخته شد.

16

To fulfil a promise/pledge

برسرپیمان بودن، تعهد خود را انجام دادن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

I'de like to see you fulfil your promise to study hard for IELTS exam

دوست دارم که ببینم که شما برسر پیمان خود هستید و برای آیلتس درس بسیار می خوانید.

17

To satisfy sb's needs/demands/requirements

نیاز و احتیاج های کسی را برآورده کردن

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

SarzamineDanesh.com is designed to  satisfy the needs of all IELTS takers

سایت سرزمین دانش، طراحی شده است تا نیازهای تمام آیلتس آموزان را برطرف کند.

18

To have/gain knowledge/understanding of sth

کسب دانش پیرامون چیزی

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

You need to gain knowledge about air pollution

شما باید در مورد آلودگی هوا دانش کسب نمایید.

19

(To have/make common cause (with/against

متحد شدن با گروهی خاص برای رویارویی با /علیه کسی

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

U.S. officials expect other Western governments to make common cause with them over the arrests

مسئولین آمریکایی انتظار دارند از دیگر کشورهای غربی که برعلیه متهاجمین با هم متحد بشوند.

20

To cause somebody to do something

کسی را باعث شدن که کاری را انجام دهد.

لطفا به مثال زیر توجه فرمایید.

?what caused you to make this decision

چه دلیلی سبب شد تا شما این تصمیم را بگیرید؟


پیشنهاد اساتید سایت سرزمین دانش به شما

Collocation های مورد نیاز آزمون آیلتس

برای فراگیری کالوکیشن های بیشتر و موفقیت در آزمون رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس، توصیه می کنیم محصول کالوکیشن سایت سرزمین دانش  که از پرفروش ترین منابع سایت آمازون می باشد را تهیه فرمایید


منابع مقاله :آیلتس متریال، اینگلیش هاب، لانگ من

لطفا امتیاز دهید

علیرضا فرشادفر

مدیر سایت سرزمین دانش، مدرس آزمون آیلتس با بیش از 10 سال سابقه تدریس، MBA از دانشگاه منچستر، بنیانگزار آیلتس سیستماتیک در ایران

کسب نمره 7 در آزمون رایتینگ در کمترین زمان ممکن

سه کتاب معجزه گر رایتینگ آیلتس

در صورتیکه قصد گرفتن آیلتس 7 و بالاتر را دارید و فرصت زیادی تا آزمون شما  باقی نمانده است، قالب های آماده ای برای رایتینگ شما تهیه شده است که نمره رایتینگ شما را متحول خواهد کرد
دریافت آموزش های رایگان  متفاوت آزمون آیلتس به همراه هدایای آموزشی باورنکردنی آزمون آیلتس
به جمع 3759 نفره اعضا سرزمین دانش بپیوندید